Om Feriefonden

Feriefonden for Hotel- og Restauranterhvervet sørger for opkrævning og udbetaling af feriepenge til de ca. 60.000 lønmodtagere, der er omfattet af overenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F. Dermed servicerer Feriefonden størstedelen af medarbejderne inden for den danske turismesektor.

Feriefonden ledes af en bestyrelse på seks personer, der er udpeget af overenskomstens parter. Den daglige administration varetages af HORESTA, som er brancheforening for hotel-, restaurant- og turisterhvervet i Danmark.

Feriefonden for Hotel- og Restauranterhvervet er godkendt af Arbejdsdirektoratet.

For konkrete spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte Feriefonden på tlf.: 35 24 80 95 eller email: ferie@horesta.dk